Νέα κυκλοφορία: Νίκος Πουλάκης, «Μουσικολογία και κινηματογράφος: Κριτικές προσεγγίσεις στη μουσική των σύγχρονων ελληνικών ταινιών»

Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ «βωβός». Από τους πρώτους κιόλας βηματισμούς των «κινούμενων εικόνων», η μουσική και ο κινηματογράφος μοιράστηκαν μία κοινή πορεία. Όμως, παρά την άμεση σύνδεσή τους, οι κλασικές προσεγγίσεις στις κινηματογραφικές σπουδές υιοθετούν μία οπτικοκεντρική ανάλυση των ταινιών, υποβιβάζοντας συχνά τη μελέτη της μουσικής και, εν γένει, του ήχου.

Στο βιβλίο του, ο (εθνο)μουσικολόγος Νίκος Πουλάκης προτείνει μία κριτική «μουσικολογία του κινηματογράφου», μέσω της οποίας είναι δυνατό να κατανοήσουμε βαθύτερα τα νοήματα των κινηματογραφικών ταινιών. Ερμηνευτικά παραδείγματα από τον νεότερο ελληνικό κινηματογράφο αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του ρόλου της μουσικής στο οπτικοακουστικό πλαίσιο των κινηματογραφικών ταινιών.

Νέα κυκλοφορία: Άννα Δανιηλίδη, «Τα Χριστουγεννιάτικα: Εύκολη διασκευή για πιάνο»

Περιέχει 22 γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε εύκολες διασκευές για πιάνο από την Άννα Δανιηλίδη, ιδανικές για μικρότερα παιδιά και αρχάριους.

Νέα κυκλοφορία: Θεοχάρης Ράπτης, «Μουσική Παιδαγωγική, μία Συστηματική Προσέγγιση με Εφαρμογές για την Προσχολική Ηλικία»

Το βιβλίο έχει ως στόχο του να προτείνει έναν τρόπο συστηματικής παρουσίασης του επιστημονικού πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής, που θα συνεισφέρει στην αποσαφήνιση κάποιων βασικών εννοιών, στην κατανόηση της διάρθρωσης των ερευνητικών κατευθύνσεων, στην επιστημονική επάρκεια του παιδαγωγού και στην αποτελεσματικότητά του στην πράξη. Επιπλέον, προσεγγίζει συστηματικά όλο το πεδίο της μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, καλύπτοντας τις βασικότερες ερευνητικές κατευθύνσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών και μουσικών τμημάτων, αλλά και σε όσους έχουν την κοινωνική ευθύνη για τη θεσμική διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής.

Νέα κυκλοφορία: Λιάνα Χαρατσή, «Η διδασκαλία των κλιμάκων στο πιάνο με την τέχνη της δακτυλοθεσίας»

Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς Παιδαγωγική του Πιάνου της Λιάνας Χαρατσή από τις εκδόσεις Orpheus του Μουσικού Οίκου Π. Νικολαΐδου παρουσιάζεται μια νέα δακτυλοθετική – τεχνική προσέγγιση για τη διδασκαλία των κλιμάκων στο πιάνο και ταυτόχρονα εισάγεται η τέχνη της δακτυλοθεσίας, μέσα από τις κλίμακες.

Η ανάπτυξη της τεχνικής του πιάνου είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη και με την κατάλληλη δακτυλοθεσία. Το γιατί και πώς δακτυλοθετούμε είναι το κλειδί για μια αβίαστη Prima-Vista, μια γρηγορότερη εκμάθηση των κομματιών και μια άψογη ερμηνεία.

Το βιβλίο απευθύνεται σε δασκάλους πιάνου και μαθητευόμενους σπουδαστές με την ευχή για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.

Newsletter