Νίκος Πουλάκης

Ο Νίκος Πουλάκης είναι μέλος του ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διδάσκει εθνογραφικό φιλμ και κινηματογραφική μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και είναι εκπαιδευτής στο ΚΕΚ ΕΚΠΑ στο μάθημα “Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση”.
Έχει διδάξει εθνομουσικολογία, κινηματογραφική μουσική, εθνογραφικό φιλμ και μουσικά πολυμέσα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής του μουσικολογικού περιοδικού Πολυφωνία, της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, του European Association of Social Anthropologists – Media Anthropology Network και του International Music and Media Research Group.