Προσφορά!

Μουσική Ανάγνωση εγχειρίδιο για την Prima-Vista στο πιάνο – Λιάνα Χαρατσή

Ένα εγχειρίδιο πάνω στη Prima-Vista στο πιάνο

15,00 12,00

Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται η μουσική ανάγνωση prima-vista, αρχικά σημειώνετε ο ορισμός, η χρησιμότητα, ο στόχος, τι απαιτείται για μια Prima-Vista εκτέλεση και τρόποι εξάσκησης. Επίσης, γίνετε λόγος για τη προετοιμασία και τι προσέχει κανείς κατά τη διάρκεια μιας Prima-Vista εκτέλεσης, όπως και κριτήρια αξιολόγησης και ένα παιδαγωγικό συμπέρασμα. Ακόμα, γίνετε αναλυτική παρουσίαση των δομικών στοιχείων ενός μουσικού κειμένου και των τεχνικών της prima-vista ρυθμολογίας, δηλαδή το ρυθμό και τα δομικά του στοιχεία που είναι ο παλμός, το μέτρο, τα ρυθμικά σχήματα και οι ρυθμικές ασκήσεις. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται η ανάγνωση του μουσικού κειμένου, οι μορφές εμφάνισης μουσικών κειμένων, οι μοτιβικές μορφές, οι φραστικές μορφές, οι μορφολογικές μορφές, όπως και η φραστική και άρθρωση, η μνήμη και η απομνημόνευση, ο τυφλός προσανατολισμός και το pedal. Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά σε τρεις μεθόδους για τη prima-vista το Paul Harris, του  Wilhelm Keilmann και του Kurt Herrmann. Τέλος, έχει τέσσερα παραρτήματα σχετικά με τη  ρυθμική αγωγή (tempo, agogik), τη μετρική, παραδείγματα για τις φραστικές μορφές εμφάνισης μουσικών κειμένων και παραδείγματα για φραστική και άρθρωση.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας :

Λιάνα Χαρατζή

ISΜN:

979-0-801150-62-2

Έτος Έκδοσης :

2015

Διαστάσεις :

30 x 21

Αριθμός Σελίδων :

75